Krótka historia Asdonk Klinik i Szkół

Kamienie milowe w życiu dra Johannesa Asdonk

Das Copyright dieses Bildes trägt die Asdonk Gruppe. Jede Veröffentlichung bedarf der vorigen Zustimmung des Rechteinhabers. Bitte kontaktieren Sie hierzu Herrn Tobias Beck unter beck@feldbergklinik.de

Dr Johannes Asdonk urodził się w roku 1910 jako syn rolników w miejscowości Kamperbruch w niższych regionach doliny Ren. Szkołę ukończył w 1929 roku, następnie studiował przez dwa lata teologię w Müster w Tybindze. W 1931 roku dr Asdonk rozpoczął studia medyczne w Münster i ukończył je w 1936 roku.

 

Podczas odbywania służby wojskowej w czasie II wojny światowej dr Asdonk pracował jako lekarz w ambulatorium. W 1945 roku założył on własne centrum w Rheurdt w dolinie Dolnego Renu. Następnie w 1956 roku przeniósł lokalizację swojego przedsięwzięcia do Essen. W roku 1963 doktor Asdonk zapoznał się z drenażem limfatycznym według doktora Emila Voddera. Ta technika leczenia zafascynowała go niezmiernie, gdyż łączyła masaż z chiroterapią uwalniając jednocześnie pacjentów od licznych dodatkowych dolegliwości  przez dłuższy czas. Pierwszą szkołę dla terapeutów dr Johannes Asdonk założył w 1969 roku, umożliwiała ona zgłębianie wiedzy na temat metody ręcznego drenażu limfatycznego. Dopiero w kolejnych latach zaczęły powstawać inne, konkurencyjne szkoły dla terapeutów.

W 1972 roku doktor Asdonk zrezygnował z pracy w pogotowiu w chwili, gdy ilość pacjentów stała się ogromna i założył pierwszą na świecie klinikę specjalizującą się w limfologii w Saig w Szwarcwaldzie, która została uznana przez państwo niemieckie w 1973 roku.  Już rok później terapia doktora Asdonka została uznana przez zakłady ubezpieczeń zdrowotnych, które od tego czasu uruchomiły pełne refundowanie kosztów leczenia.

W roku 1975 doktor Asdonk zdecydował się przenieść klinikę do miejscowości Feldberg, stąd też wywodzi się ostateczna  nazwa „Feldbergklinik”. Do roku 1978 założyciel kliniki był jednocześnie jedynym lekarzem w tej placówce. Kolejne przeniesienie siedziby miało miejsce w 1983 roku, tym razem do St. Blasien w Szwarcwaldzie. Rok później doktor Johannes Asdonk przeszedł w wieku 74 lat na emeryturę. Od tego roku także oficjalnym prezesem kliniki został jego zięć Werner Beck. Następnie w 1995 roku Werner Beck zbudował i zaadaptował kolejną klinikę specjalizującą się w limfologii w Dorf Zechlin w Brandenburgii.